top of page
Search
  • paralelcz

Náš soutěžní návrh „Revitalizace nábřeží řeky Moravy“ (Uherské Hradiště) dostal zvláštní ocenění (od


Děkujeme za skvělou spolupráci Tana Sojakova a Vladimír Schmid. Přijďte se podívat na výstavu soutěžních návrhu, Jezuitská kolej v Uherském Hradišti (7.6- 6.9.2018, vernisáž 7. června od 16:00)

Na výsledky a náhledy soutěžních návrhu se můžete podívat na webu města:

http://www.mesto-uh.cz/nabrezi-vysledky

Hodnocení našeho návrhu porotou:

Návrh respektuje prostor řeky a přírodě blízký charakter bermy. Kladně je hodnocen návrh lávky, včetně prostorů pro zastavení na obou jejích koncích. Velmi dobře je řešen jak celý areál Koruny a Slováckého divadla na levém břehu, tak ostroh u Rybařen na pravém břehu. Pozitivně hodnoceny jsou i navržené dostavby areálů směrem k řece, včetně řešení areálu Povodí Moravy. Návrh je přiměřený charakteru řešeného území.

Výsledky jsou také na webu Komory architektů:

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/revitalizace-nabrezi-reky-moravy-uherske-hradiste


34 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page